“Voordat ik actief werd in de provinciale politiek, dacht ik dat Provinciale Staten vooral een sterfhuis waren voor gefaalde politici”, aldus het Gelderse Statenlid Dirk Vreugdenhil tijdens de Provinciale Praatjes vorige week. Niets bleek minder waar. Daar waar Den Haag aan invloed verliest, schittert de provincie als nooit te voren.

Het zijn immers de provincies die steeds meer taken krijgen als gaat om ruimtelijke ordening, het zijn de provincies die bepalen of dit kabinet ook ná maart 2019 een meerderheid heeft in de Eerste Kamer en het zijn de provincies die tot nu toe het kabinet bezig houden. Denk aan het dichtdraaien van de Groningse gaskraan of het uitstellen van het besluit rondom Lelystad Airport.

Diverse sprekers namen ons mee in de wondere wereld van de twaalf provincies. De Limburgse oud-gedeputeerde Mark Verheijen zou, als de provincies niet waren uitgevonden, ze morgen stichten. Hij wist aan de hand van enkele voorbeelden, waaronder de redding van NedCar in 2012, het belang van de provincies als sterke overheid te illustreren.

Lobbyisten Arnoud Meijering (Koninklijke Jagersvereniging) en Elbe Stevens (filmmaker) lieten zien waar kansen liggen bij Gedeputeerden en Statenleden als je goed georganiseerd, creatief en doortastend bent. Statenleden Bram van Liere (PvdD, Noord-Holland) en de eerder genoemde Dirk Vreugdenhil (ChristenUnie, Gelderland) gaven ons een uniek inkijkje hoe het werk van Statenlid er uit zag. Journaliste Diane Hoekstra (AD Utrechts Nieuwsblad) wist aan de hand van een bijzondere casus, de Utrechtse Uithoflijn, te vertellen waar de belangen van diverse overheden soms botsen.

Al met al een geslaagde middag, mede dankzij de energieke Samira Ben Messaoud die als dagvoorzitter de orde bewaakte.

Duidelijk is dat onze provincies sterk van elkaar verschillen. Of het nu gaat om financiële middelen, bestuurlijke invloed of regionaal aanzien. Dé provincie bestaat dan ook niet. Weten we alles van de provincies? Nee nog niet. “We’re still confused, but on a much higher level”, zou men kunnen zeggen. Tijd voor een verdiepingsslag dus. WKPA en VPPA organiseren daarom op vrijdag 16 november een training provinciale belangenbehartiging. Hopelijk tot dan!

Foto: Marlissa Hilkmann