Nu in gemeenten de colleges worden gesmeed na de raadsverkiezingen in maart, de Kamer bijkomt van het dividenddebat, en Nederlandse EU-ambtenaren knokken voor een nieuwe rebate in Brussel is het gelukkig ook weer tijd om vooruit te blikken. Het politieke jaar 2018-2019 belooft immers vuurwerk!

Het huidige politieke seizoen duurt nog maar negen weken, dan begint het zomerreces alweer. De maanden erna staan vooral in het teken van Prinsjesdag en de daaropvolgende begrotingsbehandelingen. Eind oktober bestaat het kabinet-Rutte III alweer een jaar en mogen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie een bescheiden feestje vieren.

Nu doe ik hiermee het politieke proces natuurlijk te kort. Bewindspersonen zijn druk aan de slag met nieuwe wetgeving, Kamerleden zijn onderwerpen naar zich toe aan het trekken en ambtenaren zijn druk aan het afstemmen met collega’s van andere ministeries welke (financiële) mogelijkheden er zijn voor alle departementen.

Op de achtergrond zijn politieke partijen alweer druk aan de slag met de volgende verkiezingen. Ja, u leest het goed: u mag weer naar de stembus! Eind mei 2019 mag u nieuwe Europese volksvertegenwoordigers kiezen en enkele maanden daarvoor mag u het rode potlood bewegen richting uw favoriete kandidaten voor het Waterschap en Provinciale Staten. Verkiezingen waar Nederlanders niet warm van worden, getuige de lage opkomstpercentages, maar desalniettemin van enorm politiek belang.

De politici die wij op 20 maart 2019 kiezen in onze provincies, bepalen uiteindelijk de samenstelling van de Eerste Kamer via ‘getrapte verkiezingen’. Een van de uitgangspunten van het huidige kabinet was dat er ook een meerderheid in de Eerste Kamer moest zijn. Ministers Rutte, Blok, Wiebes en Dekker hebben ongetwijfeld nog wel eens nachtmerries bij de gedachte aan het vorige kabinet, waar steun in de Eerste Kamer niet vanzelfsprekend was. Toen zwierven bewindspersonen dagenlang door de Haagse gangen rond het Binnenhof om steun te vergaren voor hun plannen. En soms lag dan ook nog een coalitiegenoot dwars.

Dat moest anders dacht dit kabinet. In de huidige samenstelling van de Eerste Kamer kan het kabinet rekenen op een krappe 38 van de 75 zetels. Op basis van de laatste peilingen van Ipsos en Peil.nl zou het kabinet echter niet in de buurt komen van een benodigde meerderheid. Zelfs met steun van de SGP wordt het zwoegen.

De partijen moeten aan de slag. Een wakkere oppositie kan de messen slijpen, mits ze de rijen kunnen sluiten.

Het moge duidelijk zijn dat het politieke seizoen 2018-2019 een prachtig jaar wordt, met als hoogmis de Statenverkiezingen van 2019. Want niet alleen voor de Eerste Kamer zijn deze verkiezingen van belang. Provincies krijgen namelijk steeds meer bevoegdheden vanuit het Rijk toegewezen. Het is dus van belang van uw stem te laten horen.

Maar ook voor belangenbehartigers zijn deze verkiezingen interessant. Want waar meer beleid wordt gemaakt, valt er meer te beïnvloeden. Reden te meer voor VPPA, in samenwerking met WKPA, om op 30 augustus de wondere wereld van de provincies inzichtelijk te maken. In Den Haag gaan we in gesprek met provinciale politici, lobbyisten en journalisten om deze vaak ten onrechte vergeten overheidslaag in beeld te brengen tijdens het event ‘Provinciale Praatjes’. Welke kansen liggen er voor beïnvloeding, wat zijn de succesverhalen en do’s en don’ts?

Meld je alvast aan via pieter@vppa.nl of vaneenennaam@wkpa.nl als je erbij wil zijn.

Waar? Locatie centrum Den Haag

Hoe laat? 16:30-18:30

Kosten? 25 euro p.p.

We houden je dan op de hoogte!